La Regió Sanitària de la Catalunya Central del Servei Català de la Salut (CatSalut) ha defensat que la reestructuració horària que s'ha dut a terme al consultori de Balsareny respon a un canvi organitzatiu de l'atenció primària i que en cap cas això ha comportat la pèrdua d'hores de professionals, ja que es mantenen els mateixos serveis.

D'aquesta manera, ha donat resposta a l'Ajuntament de Balsareny que li va fer arribar més de 700 instàncies de la ciutadania reclamant millores al servei, la majoria de les quals (560) demanaven una restitució de l'horari anterior.

La gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Núria Puig, ha defensat la reestructuració horària i argumenta que «l'únic que s'ha fet és treure dues tardes per reforçar els matins, però la dotació d'hores de professionals (metge, infermera i pediatre) no ha variat gens». Segons Puig, amb la reestructuració «en lloc de tenir un únic equip els matins es posa un altre equip tres dies a la setmana, perquè ens trobàvem que si només hi ha un metge i una infermera al matí si truquen per anar a un domicili el consultori havia de tancar». D'aquesta manera, enlloc d'haver-hi cada matí un metge i una infermera, els dilluns, dimecres i divendres hi ha un equip doble els matins i, per contra, aquests dies a la tarda el centre tanca i els usuaris que ho necessiten poden anar al CAP de Navàs, que és el de capçalera.

D'altra banda, 403 de les instàncies que es van fer arribar al CatSalut demanaven que el centre no sigui un consultori sinó un CAP. En aquest sentit, Puig assegura que això no és possible perquè tant des del punt de vista assistencial com infraestructural «és un consultori local i no un CAP».

Quant a les reclamacions per ampliar l'horari de pediatria, segons el CatSalut les 10 hores a la setmana de les quals disposa el centre «considerem que per 368 infants que hi ha a Balsareny, que percentualment està per sota la mitjana de Catalunya de població infantil, estan molt bé», a més tenint en compte que a la majoria de consultoris no hi ha servei de pediatria.

Puig ha explicat també que s'està «reorganitzant el model d'atenció primària perquè estem arrossegant-ne un d'èpoques anteriors quan no hi havia els mitjans tecnològics d'ara i progressivament ens hem d'anar adaptant a un nou model d'atenció» i a això respon la reestructuració que s'ha fet.