L'Arxiu Municipal d'Avinyó, amb el suport de la Diputació, ha restaurat un volum de l'any 1874, on es descriuen totes les finques rústiques del terme municipal. Es tracta d'un document històric, bàsicament fiscal, de gran valor cartogràfic, ja que descriu la divisió parcel·lària del terme municipal d'Avinyó de fa 145 anys. L'amillarament és com una radiografia de la distribució de la terra i es feia per repartir entre els habitants o propietaris les contribucions de l'erari públic.