Castellgalí disposarà entre final d'aquest any i principi del 2020 d'un nou vial d'accés al nucli antic, que permetrà millorar la mobilitat entre aquest sector del poble i la resta del municipi, en especial cap a la zona d'equipaments i la connexió amb la carretera. L'Ajuntament ha posat en marxa les obres de construcció d'aquest vial, que es planteja com una connexió provisional. En concret, connectarà des de l'avinguda de Montserrat, arrencant des d'un punt situat entre la zona de l'ajuntament i la rotonda que vehicula el trànsit cap al nucli antic i Mas Planoi, fins a un dels vials actualment sense sortida que surten del carrer del Camí del Cementiri. D'aquesta manera, el municipi guanyarà una entrada al nucli antic per la banda est. Actualment, aquest sector del poble disposa d'una única porta d'entrada, que és l'estret carrer de Sant Antoni.

Serà una urbanització de caire provisional, ja que s'asfaltarà la calçada, però no es preveu instal·lar clavegueram ni xarxa de telecomunicacions, ja que tampoc es planteja que s'hi puguin construir edificis a banda i banda.

Quant a la circulació, el nou accés al nucli antic tindrà doble sentit i actuarà d'opció alternativa del carrer de Sant Antoni. Aquest vial també mantindrà els dos sentits i on es calcula que es notarà més la millora serà en els trams més estrets.

El projecte té un pressupost d'uns 176.000 euros i un temps estimat d'obres d'uns tres mesos. El 50% del pressupost de les obres d'urbanització del nou accés al nucli antic es finançarà amb una aportació directa de l'Ajuntament de Castellgalí. L'altra meitat es finançarà gràcies a una subvenció atorgada per la Diputació. Segons l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, l'actuació té per objectiu «millorar la mobilitat a la part més antiga del poble», de carrers «estrets i molt transitats».