La incorporació de Marganell a a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament ha augmentat fins a quinze els municipis del Bages i Moianès queformen part de l'ens públic supramunicipal creat el 1986 amb l'objectiu de gestionar i explotar els sistemes d'evacuació i tractament d'aigües residuals dels municipis que en formen part. En l'assemblea del 7 d'octubre passat es va fer efectiva la incorporació de l'Ajuntament de Marganell a l'ens, cosa que permetrà un major control i regulació en el sistema de sanejament, en els abocaments d'empreses del municipi, i també més seguretat pel que fa a la gestió de la depuradora que en un futur es construirà a la població.