L'equip de govern de Sant Fruitós (Gent Fent Poble) ha aconseguit tirar endavant les primeres ordenances d'un mandat que afronta en minoria i, de fet, ho farà amb una aprovació per unanimitat en el ple que va tenir lloc dimecres al vespre. Unes ordenances que, en els aspectes que tenen una incidència més general, destaquen per la congelació de l'Impost de Béns Immobles (IBI). No es toca el coeficient que s'aplica per al seu càlcul i, atès que tampoc no hi ha una variació dels valors cadastrals que són la base d'aquest impost, els ciutadans de Sant Fruitós pagaran el 2020 el mateix import que en el rebut que enguany.

A la resta, s'introdueixen bàsicament petits ajustaments. Per exemple, pel què fa a l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, es mantenen les quotes de l'any anterior i únicament es varia, de 25 a 30 anys, l'antiguitat per sol·licitar la bonificació del 100% dels vehicles antics, en consonància amb les polítiques de protecció del medi ambient.

Quant als impostos inherents a les empreses (IAE) es proposa actualitzar la bonificació a aquelles que incrementin la seva plantilla amb treballadors amb contracte indefinit i les que implantin plans de transport cap als llocs de treball. Paral·lelament, es continuarà bonificant la instal·lació de plaques d'aprofitament d'energia solar per l'autoconsum dels centres de treball.

Les ordenances també regulen una nova bonificació per als joves emprenedors (persones de menys de 36 anys o empreses de menys de 12 mesos d'existència) que passa del 30 al 80% sobre la taxa d'activitats. Continuen vigents les bonificacions del 90% per l'obertura d'una activitat al carrer Padró; del 50% per la implantació d'una activitat no existent prèviament al municipi i del 30% per l'obertura d'una segona seu al municipi de la mateixa activitat. Les ordenances aprovades en el Ple d'aquest dimecres seran d'aplicació des del dia 1 de gener de 2020.

La proposta de modificació de la ordenança reguladora de guals inclou una ampliació dels metres pel mateix preu, passant de 3 a 4 metres lineals i mantenint la quota (11 euros l'any) per a aparcaments en zones residencials, i passant de 3 a 6 metres lineals per a les naus comercials o industrials, rebaixant la quota de 31 a 25 euros/any.

Tanmateix, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va explicar mitjançant un comunicat que en l'aprovació d'aquestes ordenances s'ha posat de manifest la capacitat que té ara l'oposició «per fer un control i millora» de les propostes que presenta l'executiu. En aquest sentit, els republicans subratllaven que en les ordenances del 2020, «es pretenia que l'Ajuntament actués d'ofici i fes pagar a les finques que no tenien la placa de gual aproximadament 250 euros. Una penalització que considerem abusiva, desproporcionada i injustificada». ERC reiterava en el comunicat que «creiem que era una mesura de control innecessària, que no tenia en compte l'ús real de l'accés i que a més seria efectuada per una empresa externa». Per tot això, afirmen «aquesta proposta ha topat amb la negativa del grup municipal d'ERC, i finalment ha estat retirada abans d'arribar al ple».

El que sí recullen les noves ordenances és que, en el cas de les reserves reserves d'espais de càrrega i descàrrega amb prohibició d'aparcament, s'ha regularitzat el text i establert una nova quota tarifària a la baixa per cada metre addicional. L'ocupació temporal baixa de 32 a 25 euros i es contempla un temps de 6 hores per aquest preu.