L'Ajuntament de Navarcles ha implantat un nou model de pressupostos participatius que dona la volta al model que fins ara s'havia seguit a Navarcles i a molts d'altres municipis que compten amb aquesta eina de participació.

El model que hi havia fins ara partia de la base que, primer, era l'equip de govern el que elaborava el pressupost anual de l'Ajuntament, en el qual hi deixava una partida de diners concreta oberta a la participació. És a dir, un cop el pressupost municipal ja estava fet, el ciutadà podia escollir quins projectes volia afegir sense excedir-se del límit de diners que l'Ajuntament havia proposat per al procés participatiu.

Amb el nou model, es capgira totalment el paradigma. Així, ara, el que es farà primer serà el procés participatiu —mitjançant assemblees— en el qual els ciutadans podran debatre i proposar aquelles propostes que creguin més convenients per al poble, sense un límit inicial de diners.

El resultat d'aquest procés serà una llista de projectes a fer, que se sotmetrà a consulta popular, segons la qual les propostes quedaran ordenades per importància. Aquest llistat servirà a l'equip de govern per elaborar el pressupost municipal del 2020, amb la voluntat d'incloure-hi el màxim de propostes possible. És a dir, amb el nou model, l'equip de govern podrà copsar quines són les necessitats que la ciutadania creu que té Navarcles abans d'elaborar el pressupost municipal de l'any vinent.

S'han previst un total de tres assemblees participatives. La primera es va fer aquest dimecres 6 de novembre i va servir per debatre i definir propostes sobre territori, mobilitat, medi ambient, urbanisme, habitatge, promoció econòmica i polítiques digitals. La segona assemblea es farà aquest divendres 8 de novembre i servirà per fer propostes sobre feminisme, infància, joventut, gent gran, benestar social i salut. La tercera i última es farà dilluns 11 de novembre per fer propostes sobre cultura, festes, esports i educació. Totes les assemblees es fan a La Creueta a partir de les 19.30h.

De cada assemblea en sortiran un màxim de 15 propostes consensuades entre els participants, que seran valorades tècnicament i quantificades econòmicament per part de tècnics municipals. Les que siguin viables passaran a ser avaluades per un Consell de la Ciutadania —format per dos representants de cada assemblea— que validarà les propostes que finalment seran sotmeses a la consulta popular.

Amb aquest sistema, a banda de capgirar el procés, s'aconsegueix també quantificar econòmicament les propostes abans de ser votades perquè el ciutadà, quan vagi a votar, pugui informar-se del projecte que es proposa en concret i també del cost que suposaria per a l'Ajuntament. A la consulta popular podran votar els majors de 16 anys empadronats a Navarcles.