Callús preveu completar aquest any la restauració i consolidació d'un dels seus béns patrimonials més rellevants: el de les Tines dels Manxons. L'edifici on hi ha aquest conjunt és l'únic testimoni que queda de l'antic nucli dels Manxons, situat a l'oest del poble, a tocar de la carretera que va cap a Sant Mateu de Bages. I, alhora, una mostra sobretot del que va ser Callús fins al segle XIX: un lloc de pas on podien aturar-se els traginers que anaven de Cardona a Manresa. El projecte de rehabilitació que s'està materialitzant incideix en la conservació de la forma original de l'edifici per fer-lo visitable i, a la llarga, convertir-lo en un centre explicatiu de l'anomenada Ruta de la Sal. Es tracta de 8 tines, la majoria fetes de pedra i morter de calç, i cadascuna es troba dins la seva pròpia estructura o construcció.

De moment se n'està materialitzant la primera fase del projecte, que consisteix en la consolidació i rehabilitació exterior del conjunt de les tines, així com dels seus forjats interiors. Se n'estan recuperant les cobertes i els murs i revestiments originals i se n'eliminen alguns elements impropis que havien aparegut al llarg del temps. Així mateix s'adequarà l'interior d'una de les tines com a espai visitable per entendre el seu ús original i el seu valor com a element socioeconòmic a la història de la comarca.

El projecte tindrà una segona fase que inclourà la urbanització de l'entorn amb la construcció d'escales, baranes, rampes i la il·luminació. La intenció és que es puguin visitar i fer-hi un centre d'interpretació del Camí de la Sal. L'objectiu és convertir-les en un equipament cultural i turístic del municipi, en el marc de les rutes del Geoparc de la Catalunya Central. La seva rehabilitació s'inclou en el projecte impulsat pel Consell Comarcal del Bages i 10 municipis per fer del geoturisme un eix vertebrador.