L'Ajuntament de Navarcles ha rebut un crèdit de 175.000 euros de la Diputació de Barcelona per a l'obra de a la construcció del nou edifici esportiu de piscina coberta. La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer. Cada govern local pot demanar fins a 175.000 euros cada any, amb l'excepció dels municipis inferiors a 1.000 habitants, que podran superar aquest límit.