Dilluns s'iniciaran a Sant Fruitós les obres de la segona fase de millora de la xarxa de clavegueram al polígon Casanova. Els treballs consistiran principalment en la substitució del col·lector existent per un de més diàmetre per tal d'augmentar el cabal de la xarxa de clavegueram i evitar episodis d'afectacions en la via pública del polígon en cas de fortes pluges. L'àmbit afectat per les obres serà el carrer Pedraforca, entre els carrers Cadí i Montsant, i el carrer Montsant entre els carrers Pedraforca i carretera de Berga. Es garantirà com a mínim un dels sentits de circulació per a vehicles en els vials afectats per a les obres, així com l'accés a través dels guals de les empreses.