L'Ajuntament de Sallent ha aprovat definitivament el Pla director del conjunt monumental del castell, que estableix les línies bàsiques d'actuació que permetrien consolidar l'espai, garantir-ne la conservació i fer-lo visitable. A partir d'aquí, el consistori ha tingut contactes amb la propietària del conjunt, l'empresa minera ICL, que és qui es faria càrrec dels costos de la restauració. El pla preveu una intervenció en quatre fases.

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha assegurat que la idea és que el conjunt «es vagi restaurant progressivament seguint el pla director» i apunta que la tasca del consistori és «vetllar perquè l'empresa es faci càrrec del manteniment d'aquest espai, ja que es tracta d'un element patrimonial a conservar». Assegura, però, que el consistori no preveu invertir en la restauració del castell perquè és una propietat privada i, a més, hi ha uns límits legals per fer-ho.

Aquest conjunt, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional, va ser en origen un conjunt militar que es va transformar en un mas, i si bé està datat de mitjan segle X, el castell i l'entorn tenen estructures d'època medieval, moderna i contemporània. La preservació que planteja el pla director proposa que les intervencions que s'han de fer tinguin en compte aquestes diverses etapes evolutives.

El conjunt inclou el que queda del mas de l'antic castell, de les torres de vigilància i de les parets d'una possible muralla, a més de l'església de planta rodona de Sant Esteve i Sant Sebastià, saquejada i cremada l'any 36, però rehabilitada posteriorment.

Segons el pla director elaborat per la Diputació de Barcelona, la primera fase d'actuacions donaria continuïtat a les tasques de desbrossament d'aquest entorn, com també de sanejament. Una segona intervenció concentraria el gros dels treballs, amb la consolidació dels elements arquitectònics que queden dempeus, des de les parets de la muralla fins a les puntes de la torre o del mas. Després hi hauria una tercera fase d'excavacions arqueològiques per intentar descobrir elements que se sospita que hi podria haver però que no s'han descobert mai, i, finalment, una quarta fase preveu construir un relat de la història del castell i fer practicable tot el conjunt, amb activitats obertes al públic.

El pla, que xifra el conjunt de les actuacions en 830.000 euros, marca les línies a seguir i ara caldrà veure quina és la predisposició de la propietat per fer les diferents intervencions. Actualment, el castell acull algunes activitats com visites i un cicle de concerts d'estiu organitzats per l'entitat Trentasisena.