Ercros ha presentat una actualització del pla de restauració del runam vell de Cardona -després que, ara fa dos anys, hi cessés l'activitat que hi portava a terme d'extracció de la sal- en el que, sense posar cap compromís ni horitzó sobre una possible represa de l'explotació, proposa un seguit d'actuacions adreçades bàsicament a conduir-ne les aigües salobres fins al col·lector. En cap cas, però, no es decanta per un cobriment del que encara queda d'aquest dipòsit salí, que es va començar a formar a la dècada dels setanta per l'explotació de la potassa en aquesta població. El pla plantejat per Ercros està a l'espera de rebre el vistiplau del departament de Territori de la Generalitat.

En el document que ha presentat l'empresa, que manté els drets sobre el runam vell, exposa quatre alternatives, de les quals n'escull una. De fet, una de les alternatives és la de continuar l'explotació de la sal que conté i, per tant, l'eliminació progressiva del runam, però es desestima pels motius que han fet que l'empresa hi cessés l'activitat (en essència, que ara mateix no és comercialment rendible).

L'opció per la que aposta Ercros en la proposta d'actualització del programa de restauració del runam és la d'una adequació morfològica (de l'estructura) del dipòsit per facilitar-ne el drenatge, juntament amb la creació d'un sistema de recollida d'aigües salades generades al mateix runam amb la construcció de cunetes o rases perimetrals a la base d'aquesta muntanya artificial que permeti controlar-les i conduir-les, l'habilitació de basses per a l'emmagatzematge i sedimentació i la seva posterior conducció fins a l'entrada del col.lector de salmorres, situat a la Coromina.

Entre les alternatives plantejades en el document, Ercros sí que valora l'opció d'un cobriment (aïllament) del runam amb làmines de geosintètics i l'aportació posterior de material inert i revegetació, però l'acaba desestimant. A grans trets, ho argumenta l'interès geològic i ambiental de l'àmbit, atès que es troba situat molt a la capçalera de la Vall Salina i molt a prop de la muntanya de sal.

En definitiva, el que Ercros proposa com a solució per a la situació actual d'aquest runam vell de Cardona (sense activitat d'explotació, i sense cap garantia, ara mateix, que n'hi hagi en el futur) és deixar-lo en una situació equiparable a la que, ara mateix, té el del Cogulló, tot i que aquest amb més perspectives d'explotació. És a dir, amb la seva composició (bàsicament clorurs i terres) exposades a l'aire lliure i amb les aigües salobres que se'n derivin recollides i conduïdes.

Quan va cessar l'activitat d'Ercros en aquest runam, el novembre del 2017, l'Ajuntament va posar de manifest que exigiria a la companyia que tapés, aïlles i camuflés aquesta muntanya artificial, i que requeriria recuperar-ne els drets d'explotació. L'empresa va començar a explotar-la l'any 2008 quan es calcula que hi havia acumulats uns 10 milions de tones de material, i s'estima que actualment encara n'hi queden 4,5.

Cal recordar que Ercros hi va cessar l'activitat després de presentar un experient de regulació d'ocupació (ERO), basant-se un canvi tecnològic obligat que, afirmava, feia que la sal que hi ha en el dipòsit cardoní no li sortís rendible. En concret l'empresa va argumentar el cessament «en compliment de la Decisió d'Execució de la Comissió Europea, del 9 de desembre del 2013, que conté les conclusions sobre les millors tecnologies disponibles per a la producció de clor i on queda prohibit l'ús de la tecnologia de mercuri». S'ha de passar a fer amb un altre tipus de procediment (cèl·lules de membrana), que requereix una sal més purificada, que Ercros considera que no li ofereix el runam de Cardona.