Els programes de telemedicina implantats al Bages, al Berguedà i al Moianès, que inclouen teledermatologia, teleúlceres, teleparpelles i teleaudiometries, han suposat, entre el gener del 2018 i el juny del 2019, un estalvi de més de 9.000 visites presencials, de gairebé 200.000 quilòmetres recorreguts, de 12.000 litres de combustible i de 4.000 hores de desplaçaments. També han reduït les emissions contaminants en 30.000 tones de diòxid de carboni.

Aquests són alguns dels principals resultats d'un estudi que han dut a terme investigadors de l'ICS Catalunya Central, del campus Manresa de la UVic-UCC i del TICSalut per avaluar l'impacte ambiental dels programes de telemedicina implantats a la Catalunya Central i que són particularment beneficiosos en entorns rurals amb població disseminada. L'estudi confirma que la telemedicina redueix l'impacte ambiental i l'emissió de contaminants atmosfèrics emesos pels vehicles i contribueix a la sostenibilitat ambiental.

Amb la telemedicina, els pacients acudeixen al seu equip d'atenció primària de proximitat, on se'ls fan fotografies o altres proves, que s'adjunten a la seva història clínica electrònica per tal que els especialistes hospitalaris en facin el diagnòstic. D'aquesta manera, els pacients eviten haver-se de desplaçar físicament als hospitals de referència per ser visitats.

En el període estudiat, els serveis de telemedicina del Bages, el Berguedà i el Moianès van atendre 12.322 casos, la qual cosa va evitar 9.000 visites presencials; una reducció del 73,3 % de visites, respecte del sistema tradicional, que suposa un estalvi econòmic de més de 15.000 euros.

L'estudi calcula que cada visita presencial que no s'ha de fer evita recórrer una mitjana de 21,3 km fins a l'hospital de referència i, a partir d'aquesta dada, també s'han calculat els estalvis de combustible i la reducció de les emissions contaminants: en total, 29.384 tones de diòxid de carboni, 36,61 kg de monòxid de carboni, 43,93 kg d'òxid nítric i 28,9 kg de diòxid de sofre.

L'estudi ha estat publicat a la prestigiosa revista International Journal of Enviromental Research and Public Health. L'article publicat el signen Josep Vidal-Alaball, Jordi Franch, Francesc López, Francesc Garcia i Jacobo Mendioroz.

Estalvi en els costos del 45%

D'altra banda, el metge berguedà Josep Vidal també va culminar l'any passat un estudi sobre l'impacte econòmic que té l'aplicació de la telemedicina a la Catalunya Central comparant els costos de la teledermatologia amb els de l'atenció dermatològica habitual. De les dades analitzades se'n va extreure que aplicant aquesta nova atenció mèdica electrònica l'estalvi en els costos de la prestació arriba al 45% i majoritàriament reverteix en els mateixos pacients.

En aquest sentit, la telemedicina implica que els pacients només han d'acudir al seu centre d'atenció primària (CAP) i així s'estalvien el viatge a l'especialista i redueixen les llistes d'espera.