L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha psoat en marxa els treballs d'arranjament de diferents camins el municipi que van resultat malmesos degut als forts aiguats de finals del mes d'octubre i que havien quedat en mal estat dificultant la mobilitat de vehicles i vianants.

En concret s'estan arranjant el camí paisatgístic, trams del camí de Sant Genís, el camí de Sant Benet de Bages als tres salts i el camí de Les Oliveres, des de la Llar d'Infants fins a tocar de l'autopista.

Els treballs consisteixen principalment en l'anivellació i el compactat del ferm, la formació de cunetes i l'estesa de grava. A banda també s'ha reparat el tram d'escullera del camí dels horts a la palanca de Viladordis.