L'Ajuntament de Navarcles ha aprovat les noves ordenances i taxes per al 2020, que han experimentat alguna modificació, com és el cas de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), que s'incrementa en l'1,9% (el tipus del gravamen pels béns urbans passa del 0,624 al 0,636). Es tracta d'un augment lleugerament superior a la pujada de l'IPC (1,5%), però la idea del govern és mantenir-lo els quatre anys de mandat, motiu pel qual «acabarà sent inferior a l'IPC», segons ha apuntat el regidor de Serveis Econòmics, Toni Muñoz.

A banda, per intentar que l'IBI sigui «un impost socialment més just», s'estableix un tipus de gravamen del 0,713 que només pagaran immobles de tipus industrial amb un valor cadastral mínim de 250.000 euros. En la mateixa línia, s'introdueix una bonificació per a les famílies nombroses que no superin un determinat nivell de renda i s'aplicarà un recàrrec del 50% als immobles residencials permanentment desocupats.

També s'incrementa moderadament la recaptació en les rendes més altes per augmentar la inversió social. Pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic, s'amplia el període de les bonificacions per instal·lar sistemes d'aprofitament tèrmic d'un a tres anys i es fa un escalat per tal que se'n puguin beneficiar més els particulars i no tant les grans instal·lacions.

Pel que fa a l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), se segueix en la línia de l'any passat per equiparar-lo a la resta de la comarca i s'augmenta 2 dècimes, es passa del 2,5 al 2,7. Quant a l'Impost sobre Construccions, Instal-lacions i Obres (ICIO), no s'augmenta el tipus de gravamen que ja hi havia, però es redueix a la meitat la bonificació del 90% que fins ara hi havia per a les obres d'especial interès. Així, a partir del 2020, serà del 45%. L'equip de goveern considera que es tractava d'una bonificació excessivament alta, a la qual només es poden acollir determinades empreses.

El preu del clavegueram no es modifica i el de l'aigua experimenta una lleugera pujada. En aquest sentit, segons el regidor de Via Pública, Josep Joan Roda, l'augment és degut a les recomanacions que ha fet Aigües de Manresa, que per al 2020 preveu un desajust entre el que s'ingressa i el que cal invertir per continuar millorant la xarxa. Per revertir-ho, Aigües de Manresa proposava un augment lineal del 2% de l'ingrés per tarifa i un del 3% per consum d'aigua. Però el consistori no ho farà així, sinó per quantitat de consum.

Les modificacions que s'han fet a les ordenances i taxes tenen l'objectiu, segons el govern, d'incrementar oderadament la recaptació per poder millorar la inversió en polítiques socials; de redistribuir la riquesa incidint en les rendes més altes; d'incentivar l'ús d'energies renovables; de fomentar el petit comerç local, i de fomentar el lloguer i l'ocupació d'habitatge buit.