El Consell Comarcal del Bages va aprovar en el darrer ple el pressupost per al 2020, que ascendeix a més de 14 milions d'euros, i que va prosperar gràcies als vots favorables de l'equip de govern (Esquerra i Junts per Catalunya). Els grups del PSC, la CUP i En Comú Guanyem es van abstenir, mentre que Ciutadans hi va votar en contra. En concret, és un pressupost de 14.671.884 euros, una xifra el 4,8% superior al pressupost del 2019. Pel que fa als detalls dels números, segons fonts de l'executiu comarcal, el Consell reforça la partida per a l'àrea d'Educació, amb la contractació de vetlladors per a les escoles en horari de menjador. Pel que fa a Serveis Socials Bàsics, es promouen les àrees d'inclusió amb nous dinamitzadors cívics per a l'emancipació juvenil i de dona i LGBI, prioritzant un sistema de resposta urgent per a dones en situació de violència.

El pressupost també amplia els serveis de suport als municipis. En aquest sentit, es potenciaran els serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria i informàtica i es vol promoure l'Oficina d'Habitatge per ajudar a consensuar polítiques d'habitatge a nivell comarcal. Pel que fa a la liquidació de 2018, el pressupost preveu un romanent positiu d'1,7 milions d'euros en què es compleix la regla de la despesa i l'estabilitat pressupostària.

En el marc del ple també es va fer efectiva la renúncia del conseller Jordi Pesarrodona, d'Esquer-ra, i la presa de possessió del conseller de la CUP, Genís Rovira, que encara no ho havia pogut fer.