Els treballs que ara han començat es podrien allargar un temps més del previst si prospera la proposta que està estudiant l'Ajuntament d'ampliar la intervenció amb una petita reforma a l'interior de l'edifici més enllà del reforç dels tres sostres.

Es tractaria d'adequar espais a la planta baixa perquè pugui encabir l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que ara comparteix espai amb el servei d'administració, i l'Oficina de Turisme, que ara s'ubica en un local del carrer Sant Pere.

De moment, és només una proposta en estudi però sobre la qual el govern municipal vol prendre aviat una decisió, tenint en compte que és una obra diferent de la que s'està fent i necessita els seus tràmits. La idea seria enllaçar l'una amb l'altra.