? Més enllà d'habilitar un nou espai destinat al servei públic, l'Ajuntament de Sant Fruitós vol que el futur casal d'entitats sigui un edifici intel·ligent, que minimitzi els costos energètics i que es pugui autogestionar el màxim possible. D'una banda, incorporarà plaques fotovoltaiques per captar energia, i de l'altra, funcionarà amb d'il·luminació del tipus LED, que s'apagarà automàticament. Pel que fa a les entrades i sortides de les entitats que en facin ús, s'ha plantejat un sistema amb codis que les reguli segons un horari prèviament acordat entre elles.