Sant Salvador celebrarà dissabte a l'espai La Sala una jornada dedicada als projectes intergeneracionals, que incentiven l'activitat compartida entre persones de franges d'edat molt diferents. La jornada, que començarà a 2/4 de 10 del matí, tindrà la ponència «La mirada 0-100», a càrrec de la mestra d'educació infantil Carme Cols. A 2/4 d'1 es parlarà del projecte concret d'espai compartit desenvolupat a Sant Salvador, a càrrec de la pedagoga i coordinadora Marina Vilarmau. I la darrera serà per presentar el projecte del pati intergeneracional de Sant Salvador.