El Govern ha declarat d'interès prioritari la construcció d'una canonada que faci arribar aigua regenerada des de la depuradora de Manresa fins al nou centre productiu d'ICL Iberia al Bages. L'altra gran infraestructura hidràulica necessària dins el Pla director urbanístic de la mineria al Bages i que és prioritària pel Govern és la construcció d'un nou col·lector de salmorres que permeti substituir l'actual, que ha quedat obsolet, per evacuar fins al mar les aigües salobres resultants de l'activitat minera. Totes dues obres s'han incorporat al la planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya.

En l'acord de Govern que s'ha aprovat aquest dimarts s'assenyala que des del punt de vista de l'execució de les dues infraestructures hidràuliques, per tal de minimitzar l'afectació al territori i aprofitar sinergies, caldrà que el projecte de la canonada des de la depuradora de Manresa fina Súria i les obres del tram del col·lector de salmorres entre Cardona i Castellgalí s'executin simultàniament. Segons s'explica, caldria seguir el mateix traçat que el col·lector, motiu pel qual s'ha de modificar el projecte en aquest tram.