Artés ha posat en marxa les obres de reconversió d'una de les artèries viàries del nucli urbà, el carrer Manresa, una intervenció que suposarà pràcticament completar el pla de mobilitat que es va dissenyar i es va començar a desenvolupar durant el mandat passat. D'acord amb aquell pla de mobilitat redactat per la Diputació de Barcelona, i després que tot el tram del carrer Manresa que forma part del polígon industrial ja hagués estat reconvertit a una sola direcció, quedava pendent d'acabar de fer tot el vial com a unidireccional.

Aquest canvi ja es preveia des del darrer govern, quan, també per part de la Diputació i conjuntament amb fons europeus (FEDER), es va adjudicar a l'Ajuntament una subvenció d'uns 100.000 euros per dur a terme les obres del carrer.

Aquestes obres preveuen l'ampliació de la vorera sud, des de l'encreuament amb el carrer de Montserrat fins a l'encreuament amb el de Salvador Espriu. També, la millora de la seguretat amb diferents passos de vianants accessibles, alguns d'elevats, com a mesura reductora de la velocitat, que estarà limitada a 30 km. Amb l'aixecament de la vorera es canviarà també la instal·lació de l'aigua, de moment de fibrociment, per seguir millorant els serveis.

Les obres es duran a terme en quatre trams diferents, que coincideixen amb els diferents encreuaments que es troben al llarg del carrer. A mesura que s'iniciïn les obres d'un tram, se n'anirà modificant la direcció.

En l'última sessió celebrada amb els veïns de la zona, es va acordar la col·locació, a la mateixa banda de les obres, d'un carril per a bicicletes en direcció al nucli urbà.

Amb la nova direcció, i segons l'estudi tècnic de mobilitat, les bicicletes i altres vehicles sense motor que vagin en direcció al polígon ho podran fer pel mateix car-ril que els vehicles motoritzats, i s'habilita un carril específic de tornada al poble. Això farà, doncs, que al llarg del carrer només sigui permès l'estacionament a la banda nord.