dels quals la Grossa ha correspost en 64 ocasions a un número comprès entre el 0 i el 10.000; en 73 ocasions entre el 10.001 i el 30.000; i en 72 ocasions entre el 30.001 i el 99.999.

Va ser l'any 1832, en què només hi havia en joc 12.000 números. Es van considerar números de la part baixa de l'1 al 4.000, de la part mitjana del 4.001 al 8.000, i del 8.0001 al 12.000 de l'alta.

El 15.640 va tocar els anys 1956 i 1978, i el número 20.297, els anys 1903 i 2006. També n'hi ha de correlatius; el 13.093 i 13.094, i el 53.452 i 53.453.

27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, del 67 al 70, del 72 al 75, i del 80 al 99.

són els números 25.444, 25.888, 35.999 i el 55.666.

els números acabats en 85 (en 7 ocasions), en 57 (sis vegades), en 75 (cinc vegades), en 64 (cinc vegades), en 95 (en quatre ocasions), i en 58 i en 40 (també en quatre ocasions en cada cas).

són els números acabats en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 i en 82.

Ha estat la darrera xifra del primer premi de la loteria de Nadal en 32 ocasions, però en canvi la Grossa no ha acabat mai en 25. Després del 5, la dar-rera xifra més habitual a la Grossa han estat el 4 i el 6 (27 vegades cadascun). En canvi, les xifres finals menys repetides han estat l'1, el 2 i el 9.