Avinyó acaba d'estrenar la restauració de les passeres del camí del riu, que va ser una de les dues propostes guanyadores en la dar-rera edició dels Projectes Participatius. La iniciativa, que va presentar el Grup Ecologista d'Avi-nyó, ha ajudat a substituir les antigues passeres que travessaven la riera Gavarresa en dos punts. D'una banda, per anar de la zona del Molí al pla del Ferran i, de l'altra, del pla del Ferran a la zona de la font del Tomàs. Aquestes noves passeres permeten ara recórrer tot el camí del riu, des del Pont Vell fins a la font del Tomàs, sense dificultat, garantint la seguretat de pas i amb la màxima integració paisatgística.