Joan Gall, veí i propietari de prop de 50.000 m2 de terrenys a Sant Joan, ha denunciat l'Ajuntament d'aquesta població a qui reclama 381.272 euros de deute per l'ocupació temporal d'un solar, fa més de deu anys, que diu que no li ha estat retornat segons les condicions acordades. El cas és al jutjat contenciós administratiu de Barcelona.

Els fets es remunten al 2008, quan estava en marxa el projecte d'un edifici per a l'escola Els Ametllers. Mesos abans, el ple ja havia aprovat l'expedient d'ocupació directa d'un terreny de 5.195 m2 propietat de Gall per construir l'equipament, i a l'abril d'aquell any, amb previsions de començar les obres aviat, l'Ajuntament i el mateix Gall van signar un conveni per a l'ocupació temporal de 3.471 m2 més de terreny que, segons Gall, servirien a l'empresa per guardar material de l'obra i poder treballar.

Van signar el conveni el propi afectat, i per part de l'Ajuntament, l'aleshores alcalde, Ezequiel Martínez, i la secretària. El conveni autoritzava l'ocupació des del dia d'inici de les obres fins al 30 de novembre del 2009, data en què cessaria de forma automàtica l'ocupació, per a la qual Gall rebria 15.000 euros d'indemnització (que ja va cobrar en el moment de firmar).

Per altra banda, el conveni apuntava que la porció objecte d'ocupació «presenta una topografia planera i es troba en perfecte estat de conservació», i obligava l'Ajuntament a restituir aquestes mateixes condicions en el moment de retornar-lo o, en cas contrari, hauria de pagar al propietari cent euros per cada dia que durés l'incompliment. Gall denuncia ara que en el seu dia «ni van restituir el terreny ni em van donar cap document conforme tot estava en ordre», i afegeix que «ni tan sols hi ha cap paper que demostri que això m'ha estat retornat». Per tot plegat, reclama els cent euros diaris que li correspondrien des d'aquell 30 de novembre, més interessos de demora, la qual cosa puja a 381.272 euros (en data del mes d'octubre passat).Cotxes i sortida d'emergència

Gall retreu a l'Ajuntament que, més enllà de la no restitució del terreny, «allà hi van acabar fent un aparcament sense dir-me res», i també una sortida d'emergència que dona a la finca des del pati de l'escola, «quan és del tot il·legal utilitzar la finca d'un veí sense el seu consentiment o un acord de compra o lloguer». Fa un temps que ja no es pot aparcar en aquest espai perquè l'afectat va tallar el pas amb una rasa.

Gall explica que durant tot aquest temps s'ha adreçat en diverses ocasions als successius governs que hi ha hagut a l'Ajuntament, des que el liderava el mateix Ezequiel Martínez, que va deixar l'alcaldia el juny del 2011; fins a Gil Ariso, que el va succeir durant els dos següents mandats; i Jordi Solernou, que és alcalde des del juny passat. Tanmateix, «m'han anat donant allargues», assegura Gall, que es nega a considerar que el cas està tancat. Diu que si no ho ha denunciat als tribunals fins ara «és perquè no vull cap mal al meu poble», però després de deu anys «ni els meus assessors ni jo ja no veiem cap més opció que la reclamació judicial». Explica que l'últim intent per arribar a un acord va ser aquesta tardor, quan va proposar a l'actual govern el retorn en 4 anys dels 381.272 euros de deute i un contracte de lloguer del solar per 1.800 euros mensuals a deu anys amb opció de compra un cop acabat el contracte.

Solernou vol estudiar el cas

L'actual alcalde, Jordi Solernou, obre la porta a analitzar la situació i a parlar-ne directament amb l'afectat per mirar de trobar-li una sortida, però li demana temps «per aposentar-nos» tenint en compte que lidera un nou govern que es va estrenar el juny. A més, li recrimina que «ens exigeix el que no ha exigit en tot aquest temps». Així mateix, també emplaça els serveis jurídics municipals a estudiar el cas per determinar si realment hi ha d'haver una compensació i per a quin import. Solernou admet que en el seu dia «potser s'hauria hagut de comunicar a l'afectat que s'exhauria el conveni, i potser d'aquí ve l'error», però igualment posa en qüestió que se l'hagi de compensar, i davant del desconeixement del cas ho deixa en mans dels serveis jurídics.

Es dona la circumstància que quan es va signar el conveni el 2008, Solernou era regidor a l'Ajuntament de Sant Joan, aleshores amb el grup socialista que liderava Ezequiel Martínez. Tanmateix, era regidor d'esports «i no estava al corrent d'aquell document». Assegura que aquesta qüestió li ha vingut de nou, i que ara que és alcalde s'ha trobat amb aquest problema sobre la taula. Diu que «com a alcalde, se'm pot exigir que busqui una solució, però no que pagui els plats trencats per una cosa que no hem fet nosaltres ni coneixíem».