El 14 de maig del 2019 el Govern de Catalunya va declarar formalment que Catalunya, com la resta d'Europa, està en un estat d'emergència climàtica i que, en bona part, és responsabilitat dels governs de pal·liar aquesta situació a través de noves mesures de circulació. Contràriament al que es podia pensar, en el moment de màxima pressió al ciutadà, es rebaixen les bonificacions establertes, que són un reclam per canviar de benzina a elèctric o híbrid.

Davant d'aquesta situació, el 27 de desembre la Generalitat va fer públic el nou decret pel qual queden aprovades noves mesures d'aplicació de descomptes a les autopistes i altres vies públiques que continguin peatge. En aquest context, el Govern es va comprometre -i va fer palès en la declaració del 14 de maig- a fer tot el possible per aconseguir un model energètic 100% renovable a través d'un nou model de mobilitat més sostenible.

Cal, doncs, noves normes de comportament pel que fa al sector viari i de mobilitat, així com una remodelació en l'automoció. A través de l'elaboració i materialització d'un pla actualitzat de mobilitat, el Govern pretén contribuir en l'objectiu global: una Europa amb l'atmosfera més neta.

Per fer-ho, cal que Catalunya i la resta de l'Estat espanyol s'adaptin als criteris de bonificació Eco dels estàndards europeus.

L'objectiu final és arribar a la transició total del parc de vehicles de Catalunya -un dels més antics d'Europa. És a dir, que s'arribi a una situació on la majoria o la totalitat dels vehicles en circulació i, per tant, en venda siguin completament elèctrics. Per arribar a aquesta situació s'ha establert un sistema de bonificacions per als vehicles Eco.

Aquestes bonificacions tenen una triple intencionalitat: en primer lloc, estimular els usuaris a fer una transició cap a vehicles Eco. D'aquesta, en deriva la segona intenció: provocar un canvi del parc de vehicles de Catalunya. Finalment, perquè això passi, cal que el sector d'automoció també sigui estimulat i tregui cada cop més aquest tipus de vehicles.

Els descomptes

Com ja és habitual, els usuaris que, de dilluns a divendres, passen per l'autopista gaudeixen d'un descompte del 45% del preu habitual. Fins ara, als vehicles Eco generals (híbrids, de gas natural o biogàs i els vehicles d'alta ocupació), del preu restant d'aquesta bonificació se'n restava el 30% com a bonificació extra per ser considerats vehicles de baixes emissions. Pel que fa als Eco específics, és a dir, els elèctrics purs i de llarga autonomia, el descompte era del 100%.

En el nou decret, això canvia i ara els Eco específics hauran de pagar, tot i que amb un descompte del 75% (acumulat al descompte del 45% d'entre setmana). Per als Eco generals, el descompte es manté al 30% (també respecte del preu derivat de la bonificació del 45%).

Tanmateix, aquells que vulguin gaudir dels descomptes, ja sigui només del 45% com de l'extra per ser vehicles Eco, només ho podran fer aquells usuaris que disposin de pagament dinàmic Via-T o bé de l'aplicació per a mòbils Satelise, disponible a App Store o al Play Store.

Totes les despeses que derivin de l'aplicació d'aquestes bonificacions seran compensades per la Generalitat de Catalunya en el cas de les societats concessionàries Autopistes de Catalunya SA (AUCAT), Autopista Terrassa-Manresa (AUTEMA) i Infraestructures Viàries de Catalunya (INVCAT).

Pel que fa als Túnels de Vallvidrera, és la mateixa societat concessionària la que ha d'assumir els càrrecs derivats dels descomptes per als propietaris de vehicles de baixes emissions.