L'Ajuntament de Súria ha portat a terme una actuació a la casa de la vila amb el propòsit, sobretot, de millorar-ne les condicions d'accessibilitat, gràcies a les obres que s'han fet en diferents parts de l'edifici. Altres objectius d'aquesta actuació han estat el reforçament de la seguretat, l'eficiència energètica i la redistribució d'alguns espais de treball.

L'anterior porta d'entrada al pati interior de la planta baixa ha estat substituïda per una altra d'obertura automàtica per tal de facilitar l'accés a les persones amb disminucions i evitar l'accés a les dependències interiors de l'edifici fora de l'horari d'atenció al públic.

També han estat renovats els lavabos de la primera planta per tal d'incorporar-n'hi un d'adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

En l'àrea de Secretaria, l'objectiu bàsic de les obres ha estat la millora de l'eficiència energètica, amb la incorporació d'aïllament tèrmic i la substitució dels vidres i de la fusteria de les antigues finestres.

El projecte d'aquesta actuació ha estat realitzat pels serveis tècnics de l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament.

El pressupost total de les obres ha estat de 68.941,70 euros, IVA inclòs. El 10% d'aquesta quantitat prové d'una subvenció del Pla Xarxa de la Diputació de Barcelona.