El nombre de matrimonis oficialitzats l'any 2018 (l'últim del que se'n tenen dades oficials) va augmentar en només 9 de les 42 comarques de Catalunya en relació amb el 2017. Però un terç d'aquestes corresponen justament a demarcacions de casa nostra. Són la Cerdanya, el Solsonès i el Berguedà. I, a més, les dues primeres encapçalen el rànquing català en creixement en nombres relatius. Concretament, a la Cerdanya el nombre d'enllaços oficialitzats, un total de 74, va augmentar el 32.14% (18 més que en l'any anterior), mentre que al Solsonès aquest creixement va ser del 17,78%, amb una xifra absoluta de 53 (+8). Al Berguedà aquest augment va ser més modest (del 3,85%), però com a mínim es va situar en signe positiu, amb cinc més que el 2017, fins a un total de 135.

A l'extrem oposat hi ha el Moianès, que és la segona comarca de Catalunya amb una reducció més significativa del nombre de matrimonis. Se n'hi van formalitzar un total de 51, el que suposa 19 menys que en l'any anterior, una baixada del 27,14%. Només el supera l'Alta Ribagorça, on el descens va ser del 44%.

Són xifres definitives que acaba de fer públiques l'Institut Nacional d'Estadística (Idescat). També van registrar un descens en el nombre de matrimonis l'Anoia, l'Alt Urgell i el Bages. Aquesta darrera va tenir un total de 651 enllaços oficialitzats, 74 menys que en l'any anterior (un descens del 10%).

Nou de cada deu, pel civil

Mantenint una tendència que ja fa anys que ve marcada, un altre dels aspectes que posa de manifest l'estadística de matrimonis del 2018 publicada per l'Idescat és que els que es fan amb una cerimònia civil són absolutament predominants. Al conjunt de Catalunya, suposen el 88,74% del total, i totes les comarques de casa nostra es mouen molt properes a l'entorn d'aquesta referència. Al Bages, Berguedà i Moianès fins i tot suposen el 90% o més. La que se n'allunya més és el Solsonès, però tot i així, les cerimònies civils estan clarament per sobre del 80% (en concret, 84,91%). Com a curiositat, la comarca de l'Alta Ribagorça va tenir el 100% dels casaments (5 en total) amb cerimònia civil.

Parelles per nacionalitats

Un altre aspecte que recull aquesta estadística de matrimonis és el de la la nacionalitat dels cònjuges, i en destaca el fet que, a les nostres comarques, en prop del 20% dels enllaços formalitzats com a mínim un dels dos contraents era estranger. Al conjunt de demarcacions de casa nostra es van formalitzar un total de 1.466 casaments, dels quals 248 tenien l'home o la dona estrangers.

La comarca on, en xifres relatives, aquesta situació és més accentuada és a la Cerdanya, ja que un terç de les parelles estaven formades per com a mínim un cònjuge de nacionalitat estrangera. La segueix la del Solsonès, on suposen el 28% del total de matrimonis que s'hi van formalitzar. En contrapunt, al Moianès només el 6% (3 de 46) van ser parelles formades per algun estranger. A pràcticament totes les comarques, la que predomina és la parella amb la dona estrangera i l'home de nacionalitat espanyola.

Més de dones que d'homes

Un altre aspecte destacable és que en el conjunt de les nostres comarques hi va haver més matrimonis formalitzats entre dones que no pas entre homes. En concret, 37 i 23, respectivament. La mateixa tendència també es dona a Catalunya. En el cas dels de dones, més de dos terços dels de les set comarques es van oficialitzar al Bages (28); mentre que en el dels d'homes, van ser una mica més de la meitat (13). I hi va haver dues comarques de casa nostra on no es va registrar ni un sol matrimoni, ni entre dones, ni entre homes: el Solsonès i la Cerdanya.