El perfil del visitant de Cardona és predominantment individual i familiar per sobre dels que s'hi desplacen en grup, i la seva procedència continua sent molt majoritària de Catalunya. El 2019, els turistes provinents d'altres punts del territori català van suposar el 85 % del total, igual que el 2018, mentre que els de procedència estrangera van passar del 8 % al 9 % i van incrementar lleugerament la distància respecte dels visitants provinents de la resta de l'Estat, que van suposar el 6 % del nombre total de visitants.

França, els Estats Units, Andor-ra, el Regne Unit i la Xina es van mantenir l'any passat, i per aquest ordre, com els principals països emissors de turistes a Cardona, mentre que els valencians, els madrilenys i els bascos van ser els que més van visitar la vila ducal des de la resta de l'estat.

Pel que fa a les pernoctacions, l'any passat se'n van registrar un total de 59.410, amb un lleuger descens respecte de l'any anterior, en què es van superar les 64.000, si bé la xifra es manté similar a la dels darrers anys, segons la informació aportada a l'Ajuntament pels diversos allotjaments de la vila. Unes dades que constaten la major implicació dels agents privats en l'ampliació de l'oferta d'allotjament i activitats lúdiques.