La Diputació ha realitzat dos estudis de les afectacions de les instal·lacions de transport d'electricitat, gas, aigua i hidrocarburs als municipis de Monistrol de Montserrat i Rajadell.

Els estudis identifiquen les característiques i titulars de les línies de transport que transcorren pel domini públic local, així com la longitud total de les línies de transport elèctriques d'alta tensió, gasoductes i hidrocarburs que creuen els municipis.

Així doncs, a Monistrol de Montserrat l'afectació és de 19,2 km, dels quals 800 metres són de línies de transport que transcorren afectant terrenys de domini públic local, 578 metres de línies elèctriques d'alta tensió i 222 metres de gasoductes i hidrocarburs.

A Rajadell, la longitud total de les línies de transport elèctriques d'alta tensió que creuen el municipi és de 38,2 km, 846 metres dels quals corresponen a línies que transcorren per terrenys de domini públic local.