? L'institut escola Barnola d'Avinyó ha canviat aquest curs el seu marc horari per compaginar la primària i la secundària amb l'objectiu d'aconseguir «un projecte únic i coherent», segons assegura el seu director, Ricard López. En aquest sentit, els alumnes d'ESO comencen l'activitat lectiva a 2/4 de 9 del matí i, a diferència de la majoria d'instituts, fan una pausa per dinar, d'una a dues del migdia, i després continuen l'activitat fins a les 4 de la tarda, hora a la qual també s'acaben les classes d'infantil i primària. El centre ha optat perquè els alumnes de secundària parin per dinar «per una qüestió de salut» i per casar els horaris des les dues etapes educatives per facilitar la connexió del professorat (amb un claustre únic) i de l'alumnat, amb activitats compartides entre les diferents etapes que facilitin «una línia d'escola».