L'Ajuntament de Fonollosa es planteja dur a terme algunes intervencions a la Plaça Major del poble, amb la idea d'incentivar-la com a espai social i com una autèntica plaça per a vianants, tenint en compte que actualment funciona més com una rotonda per al pas de vehicles. De moment, el consistori compta amb un estudi d'alternatives elaborat per la Diputació de Barcelona encaminades a potenciar la connexió d'aquest espai amb la resta d'espais lliures del nucli urbà.

L'Ajuntament ja va intervenir en aquesta plaça l'any 2018, amb una pavimentació de tot l'entorn per convertir aquest espai en una plataforma única i donar prioritat als vianants. Tanmateix, l'estudi proposa ara altres mesures per millorar encara més la plaça i aconseguir que sigui un espai de referència al municipi.

Entre les alternatives presentades, hi ha potenciar la connexió d'aquesta plaça amb altres espais lliures del nucli, ampliar la plataforma única, incentivar l'ús social de l'espai, redistribuir el mobiliari urbà i incorporar-ne de nou, o fer actuacions de millora de la vegetació en aquest espai. En general, l'estudi busca prioritzar els vianants i les bicicletes per davant dels vehicles, reforçant la reducció de velocitat en aquesta zona.

El conjunt de les actuacions previstes en aquest estudi es troba entre els 31.000 i els 47.500 euros.