El Consell Comarcal del Bages va atendre durant el 2019 un total de 188 persones a través del servei de transport adaptat i assistit que ofereix als majors d'edat amb alguna discapacitat, o a persones grans amb dependència, alguna demència diagnosticada, o bé que presenten dificultats de mobilitat.

El servei es presta a través d'una convocatòria d'ajudes per al trasllat d'aquestes persones als centres de dia per a gent gran, o bé als centres especials per a persones amb discapacitat, i el 2019 van pujar a 89.940 euros. El 68,2% de les concedides van ser per al transport a centres de dia, i la resta van ser per atendre persones amb discapacitat que van accedir a diferents serveis d'Ampans.

Pel que fa a les sol·licituds presentades, durant el 2019 n'hi va haver 142 de procedents de persones físiques, 11 d'ajuntaments amb transport propi o bé amb conveni amb el mateix Consell Comarcal, i n'hi va haver 3 més de pertanyents a centres de dia amb transport propi.

El percentatge d'ajudes per a persones grans augmenta, i a la comarca del Bages ha pujat 12 punts respecte de l'any 2016. Aquestes xifres es donen en un context en què l'envelliment de la comarca també es va incrementant any rere any.