El Berguedà tenia marcat en vermell el 2020 pel compromís que havien de començar les obres per ampliar la C-16 fins a Bagà amb el projecte de construcció d'un tercer carril reversible. I és que el conseller de Territori i Sostenibilitat , Damià Calvet, va dir a final del 2019 a Puig-reig que caldrà que enguany hi hagi pressupostos del Govern català per fer possible aquesta obra.

Ara hi ha pressupost (pendent d'aprovació del Parlament), però no hi apareix cap partida específica per a aquest projecte, que preveu desdoblar un sentit de la marxa en funció del trànsit que hi hagi amb un carril reversible. És un projecte que afecta un tram de 21 quilòmetres de longitud de l'eix del Llobregat i que té un cost estimat de 178 milions d'euros.

El projecte es divideix en dues intervencions: el desdoblament de l'actual carretera entre Berga i Cercs per assolir una calçada amb quatre carrils (dos carrils per sentit, amb una barrera central fixa). i la implantació d'un tercer carril reversible entre Cercs i Bagà.

El pressupost del Govern preveu per al conjunt de la comarca una partida global de 10,4 miolions d'euros i hi destaquen els 600.000 previstos en el pla d'inversions de l'Hospital Sant Bernabé, del qual enguany s'ha de concretar el traspàs de la gestió a la Generalitat, que l'assumirà a través d'una empresa pública creada expressament.

En aquesta comarca també destaca que tres de les partides més importants, que sumen pràcticament tres milions d'euros (gairebé un terç del total), corresponen als projectes de dues depuradores i xarxes de sanejament que estan pràcticament acabades, com és el cas de la d'Avià, i fins i tot inaugurades i en funcionament, com la de Borredà.