Un dels municipis on consta una inversió global més important a les nostres comarques és Monistrol de Montser-rat, amb prop de 3 milions d'euros. El fet, però, és que 2,7 milions corresponen a actuacions o compra de materials i infraestructures de Ferrocar-rils, ja que al seu terme hi ha la línia del Llobregat i la del cremallera de Montserrat.