El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavin, ha reiterat a Manresa que la solució per a una millor comunicació del Bages per carretera passa per la futura aplicació d'una taxa general de circulació (el que tècnicament es coneix com a vinyeta). Mesura que ha de permetre alliberar els peatges, entre els quals els de l'autopista Terrassa-Manresa, amb la qual el departament de Territori considera que aquesta passaria a ser la via més utilitzada per connectar la comarca, al contrari del que passa ara, que és que la major càrrega de trànsit la suporta el corredor que formen la C-55 i la C-58.

Gavín ha participat aquest cap de setmana en una jornada de treball convocada Partit Demòcrata Català al Bages per debatre sobre les infraestructures de la comarca, en la qual també hi va ser present David Saldoni, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu d'aquesta trobada, segons han posat en relleu fons de la formació, era «posar de manifest les mancances que s'arrosseguen des de fa anys en les principals connexions viàries de la comarca, especialment, les que enllacen amb l'àrea metropolitana».

Els assistents van escoltar una exposició del secretari d'Infraestructures i Mobilitat, que va detallar un cop més quines mesures s'havien pres fins a dia d'avui per part del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, i quins projectes ja s'han pressupostat per tal de pal·liar els dèficits en aquestes infraestructures. Els assistents a la jornada de treball (associats, simpatitzants i, especialment, càrrecs electes de la formació a la comarca) també van poder transmetre, com a usuaris principals d'aquestes xarxes, els punts on consideraven que caldria incidir i focalitzar els recursos per millorar-ne l'estat.

La C-55 es va tornar a posar damunt la taula com una de les principals preocupacions del territori. Isidre Gavin va reiterar, com ja va fer fa mesos enrere en una jornada a la Cambra de Comerç de Manresa, que aquesta «és una de les carreteres en les que es destina més inversió del país, fet que ens ha permès guanyar la batalla de la seguretat».

Tanmateix, va afirmar que Territori «és conscient que no és suficient», perquè la població usuària també reclama una millora de la qualitat per guanyar competitivitat com a territori. Va ser en aquest punt que Isidre Gavin, «la solució global a aquestes demandes és la vinyeta», és a dir, la posada en marxa d'una taxa d'aplicació amb caràcter general per als propietaris de vehicles per a l'ús de la xarxa de carreteres, fet que automàticament ha d'implicar l'eliminació de peatges.