L'Ajuntament de Sallent ha donat llum verd a un pressupost municipal per a aquest any de 9.478.870 euros, que suposa una disminució de prop del 10% amb relació al del 2019. Una reducció que l'equip de govern (format pel grup municipal d'ERC) va justificar pel fet que es tracta d'una proposta de contenció, argumentant que en la seva elaboració s'ha tingut molt en compte l'obligació legal de complir els objectius d'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera, després de l'aprovació, a final de l'any passat, d'un Pla Econòmic Financer. Una mesura (el que popularment es coneix com un pla d'ajust) que l'executiu local defensa que «és conseqüència del trencament de l'estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost municipal de l'any 2018».

El nou pressupost es fonamenta, segons l'equip de govern, en «criteris de prudència», i va detallar que les previsions d'ingressos i despeses s'han realitzat en funció de les execucions dels exercicis 2017, 2018 i 2019, «sense preveure ingressos o subvencions que no siguin previsibles ni estiguin confirmades, i incloent reduccions en la despesa» per tal d'equilibrar el pressupost.

ERC va posar en relleu que el pressupost per a l'exercici 2020 està basat en 5 eixos fonamentals. Per una banda, donar compliment a l'esmentat Pla Econòmic Financer per «tenir marge» i poder executar, «a partir del 2021, el programa de l'equip de govern». En segon lloc, «reequilibrar» els ingressos i la despesa de funcionament ordinari de l'Ajuntament «per assegurar a mitjà i llarg termini el manteniment dels serveis que es presten a la ciutadania».

El tercer eix és mantenir el nivell d'ingressos corrents, destinats al funcionament de l'Ajuntament, «davant d'una situació d'increment de despeses per l'actualització de preus de contractes i increments salarials».

El quart és mantenir els serveis que ofereix el consistori, «prestant-los de forma més eficient, prioritzant la cobertura dels serveis i l'atenció a les persones, el desenvolupament econòmic i la cultura». El darrer eix que van esmentar és el de la finalització d'un volum d'inversions iniciades l'any 2019 per un valor de 2 milions d'euros.

Pel que fa a les inversions principals que es duran a terme aquest any i que ja venien del dar-rer exercici, hi ha les millores al camp de futbol, a l'escorxador, a la zona de vianants del passeig des del Pont Vell fins a l'institut, la rehabilitació de la casa Torres Amat, i la construcció d'un tram de clavegueram al carrer Santa Llúcia, entre d'altres.

Quant a les noves inversions, segons l'equip de govern suposen un impacte en el pressupost de 391.000 euros. Entre aquestes destaquen les obres que es realitzaran al passatge de les Vinyes, millores a la via pública, equipaments culturals, camins rurals i equipaments esportius, entre d'altres.

Segons va exposar la regidora d'Hisenda, Carme Escámez, «són uns pressupostos ajustats al compliment d'una llei, per tal que a partir de l'any vinent puguem executar amb llibertat el programa de govern sorgit de les urnes», tot i que enguany encara hi podia haver marge de maniobra. L'alcalde, Oriol Ribalta, hi afegia que aquests comptes «suposen que la gestió ja iniciada del nou equip de govern està encarada a ser molt més eficient: amb menys diners, l'Ajuntament oferirà els mateixos serveis i que aquests siguin de millor qualitat». Ribalta va subratllar que es fa «una clara aposta per no fer una reducció en l'àmbit cultural ni social».

Crítica al «continuisme»

El ple municipal de l'Ajuntament de Sallent va aprovar el pressupost del 2020 amb els vots favorables d'ERC (que té majoria absoluta), l'abstenció de Junts per Sallent i els vots en contra de Fem Poble. JxSallent, que governava a l'anterior mandat, va valorar que el pressupost beu en gran part d'inversions engegades «que fan que el motor vagi funcionant». Malgrat això, van assegurar que la proposta «no segueix cap línia i, per tant, no sabem cap on van».

Per la seva part, Fem Poble va definir el pressupost com una proposta «que segueix la línia de l'anterior govern de David Saldoni, sense aprofundir en les problemàtiques del municipi». Un exemple d'això, va dir, «són les inversions per a aquest 2020, el 80% de les quals provenen d'accions iniciades per l'anterior govern».

Per a aquesta formació, un dels principals reptes que hauria d'afrontar Sallent és l'impuls de l'habitatge, «gairebé inexistent al pressupost». El portaveu del grup, Guillem Cabra, va argumentar que «en un poble on hi ha més del 25% de pisos buits i que ha perdut 500 habitants no pot ser que es destinin només partides provinents d'anteriors mandats, com la rehabilitació de tres habitatges finançats amb la Llei de Barris». Fem Poble proposava destinar 100.000 euros a l'adequació l'edifici de Cal Bosc (a l'inici del Pont Vell) per a habitatges públics per a joves o gent gran.

Guillem Cabra també va desgranar altres propostes que consideraven necessàries en aquest pressupost, com l'activació d'una oficina local d'habitatge, l'impuls de la festa de les Enramades amb la contractació d'un gestor cultural que ajudi a reorientar-la, la dinamització del comerç i l'elaboració d'un estudi urbanístic amb perspectiva de gènere que englobi tot el municipi.