La demanda creixent de productes de suport imprescindibles per a la vida diària de les persones amb problemes de mobilitat ha portat a Creu Roja Manresa a crear el Banc d'Ajudes Tècniques (BAT). L'objectiu d'aquest nou projecte és recollir material de suport com són cadires de rodes, caminadors, crosses, grues o llits articulats per reutilitzar-los i fer-los arribar a les persones que ho necessiten de forma puntual i no hi tenen accés. El servei beneficiarà a usuaris de totes les poblacions de l'àrea d'influència de Creu Roja Manresa, que engloba vint municipis del Bages.

El nou banc vol promocionar i potenciar l'autonomia de les persones grans, de les que tenen una discapacitat i les que estan en situació de dependència i, al mateix temps, pretén afavorir la reutilització i el reciclatge de productes de suport, de manera que tinguin una vida més llarga i més útil. Per aquest motiu, es fa una crida perquè les persones que disposin de material i ja no l'utilitzin el facin arribar a l'entitat.

Segons la coordinadora de Creu Roja Manresa, Helena Cerdan, fins ara l'associació ja proporcionava material d'aquestes característiques a gent gran, en la mesura que li era possible, però «la demanda ha anat en augment i per regular-ne la distribució, però sobretot per arribar a un públic més ampli, a part de les persones grans, vam creure adient crear aquest banc».

El BAT va dirigit a persones que necessiten de manera puntual una ajuda tècnica per desenvolupar les activitats de la vida diària: persones majors de 65 anys, persones amb diversitat funcional i les que estan en situació de vulnerabilitat. Els ajuts es poden sol·licitar a les treballadores socials dels centres d'atenció primària i als hospitals. Els usuaris del servei hauran de pagar una petita fiança per al producte que es presti, que es pot utilitzar de manera il·limitada, i que es retornarà un cop l'usuari ja no necessiti el material i el retorni a l'entitat.

El projecte, que ja està en marxa en altres territoris, pretén recollir material tècnic reutilitzable per part de particulars i dels diferents serveis sanitaris. Per fer donacions de productes els interessats poden contactar amb Creu Roja Manresa a través del telèfon 93 872 56 44 o de l'adreça de correu electrònic manresa@creuroja.org.

En un primer moment, l'entitat comprarà material a través d'un ajut per fer front a les primeres demandes, però fa una crida a la població perquè aporti productes per tal d'ampliar l'estoc i poder arribar al màxim d'usuaris possible. Els productes s'emmagatzemaran a la nau logística que té l'entitat a Sant Fruitós de Bages, on es farà el control, distribució i manteniment del material.