El Bages i l'Anoia són les dues comarques de casa nostra on hi ha una nacionalitat clarament més predominant entre la població estrangera, i és la marroquina. En tots dos casos, les persones originàries d'aquest país suposen més del 40% dels immigrants de les respectives comarques, i a l'Anoia s'apropen a gairebé a la meitat (44,5%). De fet, el Marroc és el país d'origen de la població estrangera preponderant en quatre de les set comarques de l'àrea de Regió7. A banda de les dues abans esmentades, també és al capdavant del Berguedà i el Solsonès, i en aquests casos equivalen a més d'un terç del total de població estrangera que hi resideix.

La Cerdanya, en canvi, és la que presenta una disgregació més gran de països d'origen, ja que el que és majoritari entre la població estrangera (Bolívia) suposa tot just el 15,9% del total. Una situació força similar es dona al Moianès, tot i que en aquest cas hi ha una comunitat, l'arribada de Mali, que suposa gairebé una cinquena part del total de població estrangera que hi ha a la comarca. També es detecta una estabilitat de les nacionalitats en cadascuna en relació amb anys anteriors. Les que encapçalen ara cada comarca ja són les preponderants com a mínim des de fa dos anys.

Al conjunt de Catalunya, la comunitat marroquina és la més nombrosa (223.626) i equival a la cinquena part dels estrangers (19,3%). El segon lloc l'ocupa la comunitat de Romania (90.179) amb una representació del 7,8%, seguida per la xinesa (62.188) i la italiana (61.578), que representen el 5,4% i 5,3%, respectivament.

La població marroquina és la primera nacionalitat en 27 comarques de Catalunya, mentre que la romanesa ho és en 9 comarques i Aran. L'any 2018, 20.103 estrangers residents a Catalunya han obtingut la nacionalitat espanyola, el 43,1% dels quals són originaris d'Àfrica i el 32,9% d'Amèrica del Sud.

Per continents, la població d'origen americà registra l'augment més elevat (32.233 persones i 11,6% interanual), que fonamentalment s'explica per l'aportació de la població d'Amèrica del Sud (20.819 persones). Aquest augment situa la població americana com la més nombrosa (26,7%), després de la d'origen europeu (32,0%), que ha augmentat en un 4,5% interanual (15.940 persones). La població originària d'Àfrica, que representa el 26,3% del total d'estrangers de Catalunya, ha augmentat en 16.157 persones (5,6%), i la d'origen asiàtic, amb una proporció del 14,9%, s'ha incrementat en 12.898 persones (8,1%).