L'Ajuntament de Súria estudiarà la possibilitat de portar a terme una gestió directa del servei de neteja viària. Així es va acordar en el darrer ple municipal, en què es va aprovar (per 9 vots a favor de PSC, GIIS i aiS, i 4 abstencions d'ERC i JxS) una moció que proposava l'elaboració d'un estudi de viabilitat tècnica, econòmica i jurídica sobre aquesta opció.

La moció va ser presentada pels tres grups municipals que hi van donar suport i l'acord aprovat estableix que si les conclusions d'aquest estudi són favorables a la municipalització del servei, s'iniciï un procediment administratiu per tal de fer efectiu aquest canvi de gestió.

En el dictamen es remarca que la neteja viària és un servei bàsic que té una repercussió directa en la qualitat de l'espai públic. Per aquest motiu, s'hi afegeix «l'Ajuntament ha de garantir un entorn net i saludable», que al mateix temps repercuteixi en una bona

imatge de la vila.

Segons el dictamen, l'esmentat estudi servirà per valorar l'impacte d'una possible gestió municipal directa sobre l'eficiència i el cost econòmic del servei de neteja viària, que actualment es cobreix de forma mancomunada amb altres poblacions.