Per la seva banda, l'equip de govern de Gent fent Poble (GfP) ha respost a les crítiques del grup municipal d'ERC assegurant que la formació «genera un clima de confusió barrejant conceptes urbanístics» respecte el pla parcial de Pineda de Bages.

Segons l'executiu, l'ampliació de la urbanització ja està contemplada en el Pla General d'Ordenació aprovat el 1996 i que l'11 de febrer passat, la Comissió Territorial d'Urbanisme va emetre un informe favorable per tramitar l'aprovació del pla parcial de Pineda. Fa notar també que els propietaris dels terrenys d'aquesta zona tenen aprovada la possibilitat de desenvolupar aquesta urbanització i que «impedir que es faci efectiu aquest desenvolupament únicament es pot fer mitjançant el pagament d'indemnitzacions als promotors a través de l'erari públic». Per això, el govern considera que els diners públics s'haurien d'invertir en equipaments i serveis pels ciutadans «i no en indemnitzar a privats per tal de negar-los drets adquirits».