Súria preveu iniciar, en els propers dies, obres de millora al recinte del camp de futbol municipal. El projecte, que està impulsat per l'Ajuntament de Súria, té per objectiu resoldre les mancances i els problemes detectats a l'edifici dels vestidors, la graderia i la tanca perimetral.

Les obres previstes en els vestidors comportaran la reforma completa de tot l'interior d'aquest equipament, que amb els anys ha quedat envellit. En el cas de la graderia, es resoldran els problemes de filtracions d'aigua de pluja a les juntes entre els elements de formigó armat que les formen, es resoldrà el deteriorament dels cantells de formigó i l'oxidació d'alguns trams de les baranes.

Pel que fa a la tanca perimetral, el tram de la banda més propera a la riera del Tordell serà enderrocat i s'hi farà un mur nou amb una tanca metàl·lica a la part superior. La previsió és que aquestes millores a l'equipament esportiu ja estiguin operatives quan comenci la propera temporada.

Les obres previstes al camp de futbol municipal de Súria tenen un pressupost d'adjudicació de 293.364,54 euros, IVA inclòs i el projecte de remodelació compta amb una subvenció de 200.000 euros, provinent del Pla Xarxa de la Diputació de Barcelona. La resta de finançament serà aportada per l'Ajuntament.

Abans que s'iniciïn els treballs en els propers dies, l'àrea d'Esports de l'Ajuntament de Súria ja ha informat a la junta del Centre d'Esports Súria sobre aquest projecte i el seu calendari de realització per tal que les obres puguin tenir la mínima incidència possible per al desenvolupament dels entrenaments, els partits i altres activitats de l'entitat.