El govern en minoria de Gent fent Poble (GfP) a l'Ajuntament de Sant Fruitós, valorarà la possibilitat d'externalitzar la gestió de l'Esplai de la gent gran. Des de fa uns 25 anys que se'n cuida directament l'associació de jubilats que en fa ús, «però en un món cada cop més digitalitzat que els complica la feina», apunta l'alcalde, Joan Carles Batanés, partidari de canviar el model i de «repensar-lo entre tots» amb una comissió d'estudi de cara a l'abril.

Ja fa un temps que aquesta qüestió és sobre la taula, fins al punt que en l'anterior mandat l'ajuntament, aleshores governat per GfP i el PSC, va encarregar un estudi a la Diputació sobre les possibilitats de gestió dels esplais, «que ja apuntava cap a l'externalització, privada o a través d'alguna fundació», explica Batanés.

L'informe es va rebre la tardor del 2018, però com que s'acabava el mandat es va deixar en suspens i ara s'ha volgut recuperar per debatre-ho. «L'associació de la gent gran ho fa bé, no hi ha cap queixa», diu l'alcalde, però diu que la gestió és cada cop més complexa «i els genera inquietud», i sovint hi ha d'intervenir l'Ajuntament. En aquest context, l'equip de govern ha considerat que la millor opció seria un canvi de model, i la seva aposta és l'externalització. Batanés admet la possibilitat que sigui l'Ajuntament qui assumeixi la gestió, però pensa que «igualment acabaríem subcontractant les coses». Recorda que «a l'Esplai hi ha un bar, s'han d'organitzar cursets, els balls dels dissabtes..., i crec que és millor que se'n cuidi una empresa o una fundació que no pas un treballador municipal».

Amb tot, Batanés defensa la necessitat de consensuar el nou model amb la resta de grups, i per això es proposa la creació d'una comissió d'estudi en què hi siguin tots representats per debatre-ho. També hi hauria tècnics municipals; la regidora d'Atenció a la Ciutadania, Núria Clarella; el secretari; i un representant de l'associació de la gent gran. La idea és crear aquesta comissió en un ple el proper mes d'abril i començar-hi a treballar per tenir decidit i en marxa el nou model aquest any.

Sigui com sigui, el govern exigirà «que es respecti i es garanteixi la programació d'activitats de l'associació de la gent gran durant tot l'any i amb un calendari pactat».

Desavinences amb el PSC

La gestió de l'Esplai ha generat controvèrsies entre GfP i el PSC, que va ser el seu soci de govern fins l'anterior mandat.

Els socialistes acusen GfP d'haver volgut tirar pel dret cap a una «privatització encoberta» del servei, i que és a partir de la seva queixa que el govern s'avé ara a debatre-ho amb l'oposició. El PSC es remet a l'assemblea de la gent gran del 27 de febrer passat en què la regidora Clarella, va parlar de privatitzar la gestió. Els socialistes no ho veuen bé i van presentar una moció per ser debatuda al ple d'avui, en què demanaven la creació de la comissió que ara es planteja. La reacció del govern «va ser immediata», diu el PSC «i no va trigar ni dues hores a desdir-se del discurs , i ara sí que vol debatre les nostres propostes».

Batanés diu que el 4 de febrer va convocar la cap del PSC (i regidora de Serveis Socials els darrers 8 anys), Cristina Murcia, per debatre la qüestió i la creació de la comissió. Una reunió que, segons Batanés, Murcia va canviar dos cops de data i es va postposar fins al 5 de març. L'alcalde troba incongruent que «just el dia abans el PSC presentés la moció i ara ens acusi de voler-nos imposar».