El Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central ha començat a desplegar el seu pla de màrqueting, un document que establirà l'estratègia i les accions que es desenvoluparan al llarg dels propers anys per projectar el Geoparc i atraure-hi visitants.

Recentment es va fer una trobada que va reunir prop de 40 assistents representants d'entitats, administracions i diferents sectors econòmics del territori.

En una primera fase d'aquest pla, es farà una diagnosi de la situació a partir d'un procés participatiu en què es recollirà i es tindrà en compte l'opinió dels principals agents territorials, sectors empresarials i experts de les diferents disciplines que formen part de l'activitat turística de la Destinació Geoparc.