«Els veïns de Balsareny, Rajadell i els nuclis de la Rosaleda i Torroella de Baix han protagonitzat un canvi de tendència en l'índex de reciclatge», remarca Ricard Jorba, gerent del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. Assegura que el model de recollida amb contenidors amb control d'accés només funciona a través de la complicitat dels veïns. «Ells han de veure que el seu esforç per separar bé els residus es compensa amb un poble que manté els carrers nets i endreçats», apunta.

Jorba assenyala que en poc més d'un any les xifres de recollida selectiva dels tres municipis s'han capgirat completament. L'objectiu inicial era arribar a un mínim del 60% de recollida selectiva, que és la xifra que la normativa marca que s'ha d'aconseguir l'any 2030. «Però mesos després de la posada en marxa del model, les xifres de reciclatge voregen el 80% en els tres municipis», remarca.

Jorba afirma que la bona implantació del model també és fruit d'haver fet una anàlisi a fons dels municipis abans d'instal·lar-hi els contenidors i repartir les targetes. «Es tracta d'un estudi dels pobles per dissenyar l'agrupació d'àrees de contenidors i les rutes del camió que recull les deixalles», explica. A banda, també s'avaluen les necessitats dels establiments comercials, per saber si poden utilitzar els contenidors de la via pública o bé necessiten bujols per fer la recollida selectiva que després els camions passaran a recollir.

Un cop s'ha estudiat la dinàmica del municipi, els veïns passen a tenir el protagonisme. «L'objectiu és que tothom se senti responsable de la cura de la via pública i denunciï els actes incívics», considera. «L'abandonament dels voluminosos és un dels principals problemes per resoldre», lamenta. «El millor camí seria evitar les sancions i aconseguir la complicitat dels veïns amb un poble net», assenyala. Afirma que de cara al futur un dels principals objectius dels municipis serà reduir la quantitat de residus que es generen a cada llar.