Castellgalí ja té pràcticament a punt però sense obrir un nou vial que ha habilitat per facilitar l'accés al nucli antic, que permetrà millorar la mobilitat entre aquest sector del poble i la resta del municipi, en especial cap a la zona d'equipaments i la connexió amb la carretera. Tot i que s'ha plantejat com una connexió provisional, es tracta d'un traçat molt visible, les obres del qual es van iniciar el novembre de l'any passat i que connecta des de l'avinguda de Montserrat, arrencant des d'un punt situat entre la zona de l'ajuntament i la rotonda que vehicula el trànsit cap al nucli antic i Mas Planoi, fins a un dels vials actualment sense sortida que surten del carrer del Camí del Cementiri.

D'aquesta manera, el municipi guanya una entrada al nucli antic per la banda est. Actualment, aquest sector del poble disposa d'una única porta d'entrada, que és l'estret carrer de Sant Antoni.

És una urbanització de caire provisional, ja que se n'ha asfaltat la calçada, però no s'hi ha fet ni la instal·lació de clavegueram ni xarxa de telecomunicacions, ja que tampoc es planteja que s'hi puguin construir edificis a banda i banda.

Quant a la circulació, el nou accés al nucli antic (que ja es veu acabat però que encara està bar-rat amb unes tanques als dos extrems) tindrà doble sentit i actuarà d'opció alternativa del carrer de Sant Antoni. Aquest vial també mantindrà els dos sentits i on es calcula que es notarà més la millora serà en els trams més estrets.

El projecte té un pressupost d'uns 176.000 euros. El 50% del pressupost de les obres d'urbanització del nou accés es finançava amb una aportació directa de l'Ajuntament de Castellgalí. L'altra meitat es cobria mitjançant una subvenció atorgada per la Diputació. Quan es va presentar l'inici de les obres, l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, en destacava que l'actuació tenia per objectiu millorar la mobilitat a la part més antiga del poble, de carrers «estrets i molt transitats».