Els grups municipals d'ERC, Junts per Catalunya i Compromís amb Sant Joan, a l'oposició en aquest Ajuntament, proposen a l'equip de govern d'Alternativa i PSC l'elaboració d'un pla de xoc a nivell local per mitigar l'impacte social i econòmic de la Covid-19 al municipi, i que es faci comptant amb la participació d'entitats i òrgans municipals de tots els àmbits.

Els tres grups consideren «imprescindible activar mesures que ens permetin mitigar els impactes en el dia a dia i superar a mitjà termini la greu crisi que patim», i per això volen que en la presa de decisions hi hagi entitats i els serveis municipals, mitjançant la creació d'una comissió específica d'acord amb el Reglament de Participació, que inclogui representants dels àmbits de la salut, serveis socials, gent gran, educació, cultura, promoció econòmica i seguretat. Per altra banda, es proposa destinar el 20 % del superàvit que hi va haver el 2019 a sufragar el cost d'aquestes mesures.

Per poder tirar tot això endavant, els tres partits a l'oposició han sol·licitat la celebració d'un ple de caràcter extraordinari de forma telemàtica, que han reclamat després de constatar, segons diuen els mateixos grups, la voluntat de l'equip de govern d'ajornar el ple de l'abril. Tenint en compte que la petició de fer el ple té el suport de més d'una quarta part dels regidors, la llei obliga el govern a convocar-lo. De fet, el mateix govern ja ha anunciat que el ple en qüestió se celebrarà el proper 14 de maig.