El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya fa una crida a professionals per treballar a centres residencials d’atenció a la gent gran d’arreu de Catalunya. En el cas de la Catalunya Central també es requereix incorporar nou personal a les 61 residències que hi ha al Bages, al Berguedà, al Moianès, a Osona i al Solsonès, com també a les 8 residències de l’Anoia adscrita a la delegació territorial del Penedès.

L’emergència sanitària derivada de l’epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 (que deriva en la malaltia COVID-19) motiva que es requereixi personal suficient per cobrir les necessitats de les persones usuàries de les residències de gent gran. El perfil dels professionals necessaris per a aquests llocs de treball és:

  • personal auxiliar d’infermeria
  • personal auxiliar d’infermeria geriàtrica
  • personal d’infermeria
  • personal d'infermeria especialista en infermeria geriàtrica
  • personal d’assistència domiciliària
  • personal cuidador de persones amb discapacitat i/o dependència en institucions socials
  • personal d'animació en geriàtrics

Les persones interessades a treballar en algun d’aquests àmbits hauran d'enviar el seu currículum a l'adreça cuidemelsavis.tsf@gencat.cat o bé hauran d’inscriure’s a les borses de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Les persones que s’inscriguin en aquestes ofertes passaran a formar part d’unes borses de treball del SOC que serviran per cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats de Catalunya. Aquestes borses de treball només es mantindran actives mentre duri la situació d’emergència de la Covid-19.

Les persones que no posseeixin formació, però que tinguin vocació dins de l'àmbit d'atenció a la gent gran, rebran una formació en les competències bàsiques per poder exercir les seves funcions.

Totes les persones que s’incorporin a aquests llocs de treball rebran equips de protecció individual (EPI), així com una formació en prevenció de contagis d'infeccions.