L'Ajuntament de Cardona ha situat el seu nivell d'endeutament al 44,83% amb el tancament de l'exercici pressupostari del 2019, que suposa una reducció de sis punts percentuals respecte de l'any anterior. Segons han concretat fonts de l'equip de govern, això suposa que el deute viu que té el consistori és de 2.050.904,88 i que es manté per sota del topall del 75% que marca la legislació vigent. A més, la previsió per a aquest 2020 de l'endeutament és una davallada per sota del 40%.

Aquesta reducció contínua i progressiva de l'endeutament que l'Ajuntament de Cardona ja va encetar l'any 2013 ha portat a reduir l'endeutament del 83%, al seu moment màxim, fins al percentatge actual del 44,81%, reduint de manera important l'esforç anual d'amortització i els costos financers associats.

Aquesta reducció de l'endeutament, «necessària per tenir els comptes de l'Ajuntament sanejats», ha permès sortir del mecanisme del fons de pagament a proveïdors que l'Ajuntament es va veure abocat l'any 2013 en no poder fer front al pagament de les factures acumulades d'exercicis anteriors.

L'equip de govern de l'Ajuntament de Cardona presentarà avui, en una sessió ordinària del ple municipal, el retiment de la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2019. El romanent de tresoreria per a despeses generals ha assolit en aquesta liquidació un import de més de 500.000 euros. Per la seva banda, l'estalvi net ha assolit la xifra de 151.002,75 euros, amb una ràtio d'estalvi net positiva del 3,30%, similar a la de l'any anterior.

Segons la regidora d'Hisenda, Anna Maria Sala, «aquesta reducció de l'endeutament ha estat possible gràcies a una política inversora basada en l'obtenció de recursos externs, així com una bona gestió econòmica, prioritzant la contenció de la despesa, l'amortització de crèdits i la disminució de costos financers».