La crisi del coronavirus ha obligata ajornar, de moment sense data, l'inici del macroestudi sobre els hàbits de vida saludable que la

Fundació SHE-La Caixa, que lidera el cardiòleg Valentí Fuster, vol portar a terme a Cardona i a Sallent, i que implicarà més de 2.000 persones entre tots dos municipis. El mateix Fuster va enviar ahir un missatge a través de les xarxes socials als veïns de totes dues poblacions informant d'aquest ajornament, tot i que alhora també subratllava que els organitzadors mantenen la coordinació amb els ajuntaments i els CAP «per enllestir-ho quan es recuperi la normalitat necessària i promoure un estil de vida saludable, que pren encara més sentit en aquest nou context».

Com va avançar Regió7 (vegeu edició del 7 de març passat) la Fundació SHE-La Caixa, que lidera el cardiòleg Valentí Fuster, promou un ambiciós projecte d'investigació centrat en la salut per al qual es requerirà la participació de 2.300 persones, la meitat de Cardona i l'altra meitat de Sallent. L'objectiu és validar científicament que la intervenció en una comunitat -a través dels programes integrals que han estat dissenyats per Fuster- impacta de manera positiva en els hàbits de vida de la seva ciutadania, i s'aconsegueix, així, la millora de la salut i de la qualitat de vida, i la reducció del risc de tenir malalties cardiovasculars, primera causa de mort al món.

Quan es pugui materialitzar, el projecte es basarà en les dades obtingudes de 1.150 veïns i veïnes de Cardona i 1.150 de Sallent, que permetran establir una comparativa d'evolució. Per seguir el rigor científic, es farà una selecció aleatòria a partir del cens dels dos municipis per tal de trobar persones de totes les franges d'edat.

Se'ls prendran mesures de pes, estatura, perímetre de la cintura, pressió arterial, colesterol, triglicèrids, glucosa en sang, força muscular i dades d'hàbits d'alimentació, activitat física, son, consum de tabac i nivell d'estrès, uns mesuraments que s'aniran repetint al llarg de tot el projecte, que té una durada prevista de 10 anys.

Un cop fets els mesuraments, s'iniciaran els programes d'intervenció comunitària per a la millora de la salut, que seran diferents a Cardona i a Sallent. L'estudi pretén comprovar científicament l'impacte i l'eficàcia, sobre la salut de les persones, de l'estratègia que des de fa anys segueix la Fundació SHE. A efectes d'estudi científic, Cardona es considera el que s'anomena població intervenció, mentre que Sallent serà població control. A Sallent, les persones que entrin en el programa rebran un complet informe de salut i tot un seguit de recomanacions per millorar-la. També disposaran del seguiment mèdic que oferirà l'equip de metges del projecte. A banda, tindran la possibilitat de seguir els programes de salut comunitària que ja hi ha en marxa al municipi, com el d'agents de salut (ASACO), que coordina el projecte Dinars Acompanyats, o el programa dirigit als joves Nits Q. A Cardona, les persones escollides també rebran un complet informe de salut i recomanacions per millorar-la. I disposaran del seguiment mèdic.

La intervenció comunitària, però, serà diferent. Partirà de dos programes de la Fundació SHE, que ja s'han dut a terme a Cardona i en altres localitats de l'Estat espanyol, i dels quals ja s'ha pogut demostrar l'eficàcia en estudis anteriors. En aquest sentit, el que es farà ara és un pas més en la validació científica dels programes que porten el segell del doctor Fuster. La comparativa entre les dues poblacions és bàsica per al resultat. Per aquest motiu, la participació dels ciutadans de tots dos municipis és essencial.