La Sindicatura de Comptes detecta "fraccionament indegut" en diversos contractes que va fer el Patronat de la Muntanya de Montserrat durant el 2017 amb l'expresident del Parlament Joan Rigol com a president de la comissió executiva. De fet, Rigol manté el càrrec des del 2011 fins a l'actualitat. Segons l'informe, els contractes que incompleixen la llei fan referència al subministrament i col·locació de caixers automàtics al pàrquing, al servei de recollida d'animals abandonats dins el Parc Natural, al servei de neteja i manteniment del parc, al servei de manteniment de camins, al subministrament d'electricitat i al canvi de dispositius de seguretat. La Sindicatura també qüestiona les subvencions de 2 milions a l'Abadia de Montserrat. Des del Patronat, es considera que l'informe detecta "defectes de forma" que es poden solucionar.

Segons l'informe, durant l'exercici del 2017 el patronat només va fer contractes menors. En concret, en va fer 86 (59 de serveis, 21 de subministraments i 6 d'obres) adjudicats directament per un total de 967.298 euros. La Sindicatura ha analitzat aquests contractes menors en comparació amb els que es van produir als exercicis del 2015, 2016 i 2018 i ha conclòs que, en diversos casos, "els imports, les dates, els tipus de contracte o la reiteració de contractes suposen un incompliment del que estableix l'article 86.2 del TRLCSP i, en conseqüència, es considera que hi va haver un fraccionament indegut dels contractes".

En l'informe es fan diverses observacions sobre "l'atorgament, la gestió i la justificació" de les subvencions atorgades a l'Abadia de Montserrat per un total de 2 milionsi la Sindicatura conclou que "el procediment d'atorgament no es va ajustar a la normativa en matèria de subvencions, que les subvencions atorgades no han quedat correctament justificades i que es va incomplir la normativa de contractació pública".

Sobre aquesta qüestió, la Sindicatura recomana que "el patronat hauria d'adequar els ajuts a l'Abadia de Montserrat a la normativa en matèria de subvencions, revisar les justificacions presentades pel beneficiari, requerir la documentació justificativa addicional que calgui i, si escau, iniciar un procediment de reintegrament".

De fet, segons l'informe, el Patronat de la Muntanya de Montserrat ha registrat despeses per 175.884 euros que són subvencions directes atorgades sense seguir el procediment establert per la normativa vigent.

D'altra banda, la Sindicatura també ha detectat que el patronat va abonar al seu personal alguns complements salarials "que no s'ajusten a la normativa aplicable".

L'ens gestor ha presentat al·legacions i ja ha incorporat algunes de les recomanacions als comptes d'aquest any

Des del Patronat de la Muntanya de Montserrat, el gerent, Xavier Aparicio, diu que ja hi ha algunes observacions de l'òrgan fiscalitzador que aquest 2020 "ja estan arreglats". Per exemple, és el cas de la subvenció de 2 milions a l'Abadia, que la Sindicatura diu que no està "justificada". Aparicio ha explicat que aquest 2020 s'ha passat a fer-la nominativa i ha afegit que són "molt més curosos" en demanar les justificacions trimestrals. A banda d'incorporar esmenes com aquesta, el Patronat també ha presentat al·legacions.

El gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio, s'ha mostrat "sorprès" pels termes que s'utilitza en l'informe que ha fet públic la Sindicatura de Comptes sobre l'òrgan gestor de la muntanya. Aparicio no creu que el Patronat hagi fet cap "fraccionament indegut" dels contractes que tenen amb els diferents proveïdors. Segons l'informe, els contractes que incompleixen la llei fan referència al subministrament i col·locació de caixers automàtics al pàrquing, al servei de recollida d’animals abandonats dins el Parc Natural, al servei de neteja i manteniment del parc, al servei de manteniment de camins, al subministrament d’electricitat i al canvi de dispositius de seguretat.

Aparicio, però, ha explicat que aquest any ja s'estan fent contractes a partir dels 5.000 euros i també ha justificat que alguns dels contractes menors dels quals es parla són contractes amb empreses properes a la muntanya, "la qual cosa dona més garantia" i, per exemple, no s'han de pagar desplaçaments.

D'altra banda, la Sindicatura també ha detectat que el patronat va abonar al seu personal alguns complements salarials "que no s’ajusten a la normativa aplicable". Sobre això, el gerent ha dit que aquests estaven aprovats internament, però faltava l'aprovació de Funció Pública, que sempre els deia que no era el moment, i que ara, amb l'estat d'alarma, també dubten si arribarà aquest vistiplau.

Un altre dels aspectes que demana el Síndic és un inventari del patrimoni del Patronat, que Aparicio ha explicat que ja s'està elaborant. A més, també els demanen que estableixin convenis amb l'Abadia per formalitzar els espais que ocupa la seva seu a Montserrat. El mateix els passa amb l'oficina del patronat a Barcelona, que es troba en un edifici de la Generalitat.