Sallent ha aprovat un pla dotat de 15.000 euros per ajudar les famílies amb necessitats socioeconòmiques de cara a l’escolarització dels seus fills per al proper curs. És una de les mesures que es va tirar endavant en el darrer ple municipal, el segon que celebra de forma telemàtica, i que també va servir, entre altres coses, per declarar Sallent municipi feminista.

Els ajuts per a l’escolarització aniran destinats a l'adquisició de llibres de text, a la realització d'activitats extraescolars i al transport. La regidora de l’àrea, la republicana Sílvia Tardà, va explicar al ple que aquesta mesura té com a objectiu que «tothom tingui una escolarització digne» i que aquest any s'impulsa amb un import de 15.000 euros amb destinacions individuals per tal de tenir unes ajudes més especifiques, un fet que l'oposició va agrair. Tanmateix, el grup de Fem Poble considera que les bases d’aquesta mesura estan desfasades «perquè no tenen en compte el context de crisi actual», i això podria comportar que moltes famílies en quedin excloses.

Sallent, municipi feministaLa unanimitat del ple va declarar Sallent municipi feminista

, a través d’una moció que recull 21 compromisos a executar, des d’evitar l’escletxa salarial entre el personal que treballa l’Ajuntament; fins a un increment de sou dels sectors feminitzats com la neteja, l’atenció domiciliària o la infermeria; la definició de protocols clars en casos d’assetjament sexual; o impulsar un Consell de Dones amb una partida pressupostària ben definida.

La regidoria de Coordinació de Polítiques d'Igualtat, sosté que «s'ha de continuar amb aquesta lluita i es volen canvis perquè estem cansades de les desigualtats i la falta de reconeixent, som presents en el dia a dia i no volem ser víctimes sinó supervivents». Per la seva banda, Marta Busquets, de Fem Poble, va explicar que des del partit veien positives les propostes perquè «moltes s'han executat des del partit i s'han pogut treballar», i Mercè Masseda, de Junts per Sallent, va assegurar que eren propostes poc concretes i que es necessitava un pressupost per dur-les a terme.

El ple també va aprovar per unanimitat l’adhesió de Sallent al decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya. El document planteja tot un conjunt d'accions que es concreten en 55 mesures a efectuar per part de totes les administracions amb l'objectiu de reforçar el sistema sanitari, abordar la crisi social i les necessitats de les persones més vulnerables, i fer front a la crisi econòmica.

Finalment, també es va donar llum verd a una modificació de crèdit per dotar d’ajudes a autònoms i comerciants del municipi afectats per la situació derivada de la pandèmia.